ZARF

Zarf: Fiillerin, sıfatların ya da görevce birbirine benzeyen kelimelerin yani zarfların anlamını çeşitli yönlerden niteleyen kelimelerdir. Zarflar sıfatların, fiillerin ya da zarfların anlamlarını bazen güçlendirir bazen de sınırlar. Zarflar mutlaka fiilleri tamamlar.
*Zarfların çeşitleri:
1.Durum zarfları: Hal ve tavır ifade eden zarflardır. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır.
Örnek: Ablası çocuğu güzelce yıkadı.
O bu konuda ince düşünür.
Misafiri dostça karşıladı.
Merdivenlerden ağır ağır yürüdü.
2.Zaman zarfları: Fiilleri zaman bakımından belirleyen zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır.
Örnek: Alişer okulu gelecek yıl bitirecekmiş.
Köyden yarın gelecekmiş.
Babam daha eve gelmedi.
Olanları sonra anlatırım.
3.Miktar zarfları: Fiilleri azlık-çokluk bakımından belirleyen zarflardır. Fiile sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır.
Örnek: Bu günlerde çok az uyuyor./Cizzak çok güzel bir şehir.
Daha fazla iş yapmalısın./Ali gayet samimi bir dost.
4.Yer yön zarfları: Fiillerin yerlerini-yönlerini gösteren zarflardır.
aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, karşı, uzak, yakın vb.
Örnek: Aşağı in.
Yukarı çık.
İçeri gir.
Geri dön.
*Yer-yön zarfları ek alırsa isim olurlar:
Örnek: Aşağıya in.
Yukarıya çık.
5.Soru zarfları: Fiilleri soru yoluyla belirleyen zarflardır. ne, niçin, neden, ne zaman vb.
Örnek: Çocuğa ne bağırıyorsun ?
Bize neden haber vermedin ?
Bu kadar yemeği nasıl yedin ?
*DİKKAT: Ne kelimesinin zarf olabilmesi için neden ve niçin anlamına gelmesi gerekir.
Örnek:Yaşlı adam size ne söyledi ? (zamir)
Karşımda ne sırıtıp duruyorsun ? (zarf)
Sen ne biçim adamsın ? (sıfat)

Yorumunuzu bırakın