Zeka İle İlgili Kompozisyon örnekleri

Zeka sonradan geliştirilebilen ama kalıtımsal özellikleri’de olan düşünme yetimizi ,mantığımızı kullanma kabiliyetimizi ifade eder. Pek çok zeka türünden bahsedebilmek mümkün, Sosyal zeka, Matematiksel zeka, sanatsal zeka ve duygusal zeka zeka türlerindendir. Zira Matematiksel yada mantıksal zekası güçlü olan biri sayısal problerde mantıksal problemleri çok kolay ve hızlı yapabilmekte  ancak herhangibi bir melodinin ses tonunun algılamakta zorluk çekebilecektir. Aynı şekilde sosya ilişkileri çok güçlü bir kişinin mantıksal zekası çok zayıf olabilmektedir. Zeka kişinin doğuştan kazandığı bir özellik olsada bunu geliştirmek tamamen kişinin yetiştirilmesine ve kendisine bağlıdır. Zekası yönünde bebeklikten beri eğitim alan bu yönde bilinçli bir şekilde geliştirilen bir çocuk zekası ve eğitimi ile birlikte çok başarılı olacağı aşikardır ancak yüksek zeka ve yetenekle gelip eğitimsizlik, ilgisizlik yada başka engeller nedeni ile bunu kullanamayan bir çocuk ise malesef ileride bu yeteneğini ve zekasını başarılı bir şekilde kullanamayacaktır zira  pas tutan bir demir gibi her alanda zekasını ve yeteneğini kullanmakta güçlük çekecek ve bu yetenek ve zekası zaman ilerledikçe körelecektir.

Yorumunuzu bırakın