Ziya Gökalp-Hayatı-Eserleri

ziyagokalp1875’de doğmuş, 1924’de ölmüştür.

Ziya Gökalp Diyarbakır’da doğru. Dedeleri oraya çermik kasabasından gelmişlerdi. Babası Tevfik Efendi Diyarbakır ili evrak müdürü idi. Aydın ve eli kalem tutan bir kişi olduğundan vilayet gazetesinin başyazarlığı ve matbaanın müdürlüğü de kendisine verilmişti Bu Ziya Gökalp için büyük bir nimetti.

Diyarbakır askeri rüştiyesine devam ederken henüz 14 yaşında iken babası Namık Kemal’in ölüm haberini Ziya Gökalp’e verdiğinde “milletin en büyük adamı olan Namık Kemal vefat etti” derken  bunu Ziya Gökalp’in ağzından “babam bana onun mücadelelerini, gayelerini, uğradığı zulümleri, gösterdiği kahramanca mukavemetleri üzgün bir lisanla anlattı. Ve dedi ki işte sende bu adamın arkasından gideceksin, onun gibi vatansever, onun gibi hürriyet sever olacaksın.”

Babası kısa bir süre sonra öldü. Amcası Hasip Efendi Diyarbakır’a gelerek Ziya’ya özel ders vermeye başladı. Çocuğa Arapça ve Farsça’yı adam akıllı öğretti. Bundan sonra gizlice İstanbul’a kaçtı. Parası da olmadığı için bir okula giremedi. Ancak veteriner okulu parasız öğrenci aldığı için oraya girmiştir. Namık Kemal’in yolunda ve izinde yürümeyi unutmayan Ziya Gökalp İstanbul’da gizli cemiyetlerine giriyor ve yurtdışındaki hürriyet severlerin yaptıkları yazıları okuyordu. Bundan dolayı da tutuklanıp Taşkışla da hapis ettiler. Burada Türkçülük ile  ilgili ilk dersleri aldı. Hapisten çıktığında ceza olarak memleketine geri gönderilmiştir. Fakat o memleketinde Türkçülük ve İnkılap mücadelelerine başlamıştır. Kurduğu Dicle Gazetesinde Türkçe şiirler yazıyor “Köylü şiirleri”nde köylülere dinin esaslarını anlatıyordu.

Diyarbakır’a gelince amcasının kızıyla evlendi. Meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a geldi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde çalışmaya başladı. Karısının ısrarı ile müfettiş olarak Diyarbakır’a geri döndü ve 1 sene sonra da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden aldığı telgrafla Selanik’e gider ve merkezi umumi üyeliği ile çalışmaya başlar. Ziya Gökalp’in asıl tesirli hayatı işte bu andan itibaren başlar.


Eserleri

·    Malta Mektupları
·    Kızıl Elma (1914)
·    Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
·        Yeni Hayat (1930)
·    Altın Işık (1927)
·    Türk Töresi (1923)
·    Doğru Yol (1923) Türkçülüğün Esasları (1923)
·    Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
·    Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra)

Yorumunuzu bırakın