Son Özetler

Don Kişot -Cervantes- Roman Özeti

Kitabın Adı: Don Kişot Kitabın Yazarı: Cervantes Kitabın Özeti: Artık zamanı geçen bir toplum yapısını sürdürmenin olanaksızlığının dile getirildiği roman, yer yer mizahi, yer yer ise yergi içeren bir anlatım tarzına sahiptir. Romanın baş kahramanı olan Don Kişot hayalperest bir kişiliğe sahipken, Sencho Panza ise oldukça gerçekçi tutumlar sergileyen bir diğer karakter olarak dikkat çekmektedir.

Goriot Baba-Balzac- Roman Özeti

Kitabın Adı: Goriot Baba Kitabın Yazarı: Honore de Balzac Kitabın özeti: İş yaşamında oldukça başarı elde etmiş ve yüksek düzeyde paralar kazanmayı başarmış eski bir tüccar olan Mösyö Goriot, Paris’te bir pansiyonda yaşamını sürdürmektedir. Pansiyonda bulunan diğer insanlar ise Mösyö Goriot’un kimliği hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte, O’nunla alakalı çeşitli tahminlerde bulunarak çeşitli söylentiler üretmekle

Anna Karenina -Tolstoy- Roman Özeti

Kitabın Adı:Anna Karenina Kitabın Yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy Kitabın özeti:Rus aristokrasisinde yer alan Anna Karenina, hoş ve çekici bir kadındır ve gerek kibar, gerekse de saygıdeğer yanı ile tüm çevresindeki insanlar üzerinde hayranlık yaratmaktadır. Kocası devlet bünyesinde memur olarak görevli olan Anna Ka-renina’nın evlilik yaşamı ise O’nun adına oldukça sıradan ve sıkıcı sürmektedir. Yaşamda O’nu

Kesik Bıyık– Ömer seyfettin hikayeleri

Hikayenin adı: Kesik bıyık Hikayenin yazarı: Ömer seyfettin Hikayenin özeti: Hikaye insaların darwin’nin söylemine göre maymunlardan geldiğini ve bunun aslında birazda alaycı bir tavırla doğru olduğunu söylemekle başlamakta. Hikayedeki kişi maymunlar gibi insanlardında sürekli birbirlerini takip ettikleri yeni moda olan ne varsa insanlarında bunu taklit ettiklerini söylemekte ve kendisininde bu konuda çok ilgili olduğunu ne

Keramet– Ömer seyfettin-Hikayeleri

Hikayenin adı:Keramet Hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin hikayenin özeti: Fakir bir mahallede yangın çıkar. Mahallenin sakinleri yangının çok fazla süreceğini düşünmüyordur zira az ilerde mallede bir türbe vardır.Yangın türbeye asla yetişmez diye inanırlar. Alevler artar, itfaiye erleri tulumlardan sürekli su çekmektedir yangını söndörmeye çalışmaktadır. Bu sırada yangından faydalanıp hırsızların yağlamaması için bir kaç bekçide yangın yerinde